Ceník

Práce a služby a ostatní výkony jsou prováděny za smluvní ceny stanovené dohodou dle rozsahu a náročnosti zakázky.

Není-li cena dohodnuta jako celek za dílo, platí sazby za započaté hodiny nasazení strojů.