ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

PRO FIRMY I PRO SOUKROMÉ OSOBY

POCTIVĚ ODVEDENÁ PRÁCE

= SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA

Nabízíme tyto služby

 • Zemní a výkopové práce
 • Terénní úpravy rovinných a svažitých terénů – modelace terénu
 • Výkopy základů staveb, rodinných domků
 • Demolice menšího rozsahu
 • Rekultivace území po těžbě nebo skládkách
 • Výkopy pro základy, bazény, jímky, sklepy, zahradní jezírka, atd.
 • Zemní práce v těžko dostupných terénech a stísněných podmínkách
 • Výkopy pro inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace, atd.)
 • Čištění koryt řek, vodních cest a rybníků
 • Skrývky zeminy, úpravy a zpevňování cest
  a další podle požadavků klienta.

Práce o víkendech pro nás není problém.

Ceník

Práce a služby a ostatní výkony jsou prováděny za smluvní ceny stanovené dohodou dle rozsahu a náročnosti zakázky.

Není-li cena dohodnuta jako celek za dílo, platí sazby za započaté hodiny nasazení strojů.